16 Mart 2018 Cuma

ncurses

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
#include <ncurses.h>
initscr metodu
İlk çağrılması gereken metod. Şöyle yaparız.
#include <ncurses.h>
int main()
{
  initscr();
  WINDOW *win = newwin(0,0,10,10);
  delwin(win);
  endwin();
  return 0;
}
getmax metodu
Şöyle yaparız.
int row, col;
getmaxyx(stdscr,row,col);
move metodu
Şöyle yaparız.
move(1,0);
newpad metodu
Şöyle yaparız.
// create pad
WINDOW* pad newpad (10000, col);
newwin metodu - lines + cols+ begin y + begin x
50 satırlık, 10 sütunlu 10,10 konumundan başlayan bir pencere açmak için şöyle yaparız. box() çağrısı ile kutu çizilir.
#include <ncurses.h>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
 initscr();

 WINDOW * win = newwin(50,10,10,10);
 box(win,0,0);
 wrefresh(win);

 wgetch(win);
 endwin();
 return 0;
}
raw metodu
Şöyle yaparız.
raw();
noecho();
wgetch metodu
Basılan tuşu okur. Açıklaması şöyle.
When a character that could be the beginning of a function key is received (which, on modern terminals, means an escape character), curses sets a timer. If the remainder of the sequence does not come in within the designated time, the character is passed through; otherwise, the function key value is returned. For this reason, many terminals experience a delay between the time a user presses the escape key and the escape is returned to the program.
Şöyle yaparız.
// initialization not shown initscr() should be enough for this test
while(!f_should_exit)
{
 int c(wgetch(f_win_input));

 // show codes of what the user types
 //
 printf("got [%d] ", c);
 // prints 27 when I hit ESC
 // prints 27 91 65 when I hit Arrow Up
}
wprintw metodu
Şöyle yaparız.
char* fileName = ...;

WINDOW* pad = ...;
...
wprintw(pad,"Team #4  \"%s\"",fileName);
wmove metodu
Şöyle yaparız.
WINDOW* pad = ...;

//print text contents to screen
wmove(pad,0,0);

MD5 - Kullanmayın

Giriş
MD5 128 bit hash çıktısı verir. Dolayısıyla kırılabilmesi için 2^127 denemenin yapılması gerekirdi ancak bazı özel durumlarda 2^47 denemede de kırılabildiği için güvenli sayılmıyor. 

Birthday attack ile  ortalamada 2^64 denemede kırılıyor. MD5 halen sertifikalarda kullanılıyor ancak günleri sayılı.

MD5'in kolay kırılmasının bir diğer sebebi ise hızlı olması. 1000 defa döngü içinde çağrılsa bile yine de çok hızlı.

HTTP Durum Kodları

Giriş
Http Durum Kodları'nın (Http Status Codes) listesi burada.

Programlarken hata oluşması durumunda exception atarız. Ancak iletişim protokollerinde exception atamayacağımız için durum kodu döndürmek gerekir.

Security By Obscurity
Security through obscurity olarak ta bilinir. Örneğin bilinçli olarak yanlış Http Durum Kodunu dönmek bu yöntemlerden birisidir. 401 Unauthorized yerine 305 Use Proxy dönülebilir.
Informational Kodları
100 Continue
Sanırım büyük dosyaları upload ederken kullanılır.

102 Processing
Açıklaması şöyle. Sanırım uzun süren işlemlerde kullanılır.

The 102 (Processing) status code is an interim response used to

inform the client that the server has accepted the complete request,
but has not yet completed it. This status code SHOULD only be sent
when the server has a reasonable expectation that the request will
take significant time to complete. As guidance, if a method is taking longer than 20 seconds (a reasonable, but arbitrary value) to process the server SHOULD return a 102 (Processing) response. The server MUST send a final response after the request has been completed.
Methods can potentially take a long period of time to process,
especially methods that support the Depth header. In such cases the
client may time-out the connection while waiting for a response. To
prevent this the server may return a 102 (Processing) status code to
indicate to the client that the server is still processing the
method.

SUCCESS Kodları
Açıklaması şöyle.
The 2xx (Successful) class of status code indicates that the client's request was successfully received, understood, and accepted.
200 - OK
Açıklaması şöyle.
200 means the server experienced no problems and has a representation of the results for the client to consume.
Sunucudaki bir dosyaya GET isteği gönderdiğimizi varsayalım. Cevap olarak 200 ile başlayan bir satır almamız tüm dosyayı indirdiğimiz anlamına gelmez. Http isteği bir bütün olarak düşünülmeli. Açıklaması şöyle.
HTTP 200 is generated by the server, and only means that it understood the request and thinks it is able to fulfill it (e.g. the file is actually there). All sorts of errors may occur during the transmission of the full response document (network connection breaking, packet loss, etc) which will not show up in the HTTP response, but need to be detected separately.
201 Created
Açıklaması şöyle. PUT isteği ile bir resource ilk defa yaratılırsa bu cevap döner.
If the target resource does not have a current representation and the PUT successfully creates one, then the origin server MUST inform the user agent by sending a 201 (Created) response. If the target resource does have a current representation and that representation is successfully modified in accordance with the state of the enclosed representation, then the origin server MUST send either a 200 (OK) or a 204 (No Content) response to indicate successful completion of the request.
202 Accepted
İsteğin alındığını belirtir. 200'den farkı gönderilen isteğin daha sonra asenkron olarak işleneceğini ifade etmesidir.
203 - Non-Authoritative Information (since HTTP/1.1)
Açıklaması şöyle.
203 means that the response was modified between the authoritative server and the client. 
204 - No Content
Client tarafından gönderilen isteğe "No Result" gibi bir cevap vermek istersek kullanılabilir. Rest servisini normalde vereceği cevap şöyle olsun.
{
 "results": [
  {
   "name": "Pancakes",
   ....
  },
  {
   "name": "French Fries",
   ....
  }
 ]
}
Ancak dönülen cevap boş ise 204 ve şöyle bir cevap gönderilebilir.
{
 "results": []
}
205 - Reset Content
Örnek ver

206 - Partial Content
Açıklaması şöyle.
206 appears to be designed for returning a large resource over multiple responses. It also requires that the client ask for a part of the content in the headers (so pagination via query strings does not qualify).
207 Multi-Status
Açıklaması şöyle. Birden fazla işin sonucu dönüleceği zaman kullanılabilir.
A Multi-Status response conveys information about multiple resources in situations where multiple status codes might be appropriate. The default Multi-Status response body is a text/xml or application/xml HTTP entity with a 'multistatus' root element. Further elements contain 200, 300, 400, and 500 series status codes generated during the method invocation. 100 series status codes SHOULD NOT be recorded in a 'response' XML element.
Although '207' is used as the overall response status code, the recipient needs to consult the contents of the multistatus response body for further information about the success or failure of the method execution. The response MAY be used in success, partial success and also in failure situations.

REDIRECTION Kodları
Giriş
Redirection yerine HSTS (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security) kullanılabilir. Açıklaması şöyle.
If a user try to access some random http://example.com, HSTS will transform the request into https://example.com, however the website need to have a valid certificate in order to function properly.
301 Moved Permanently
Örnek ver

302 Redirect
302 ile tarayıcıyı başka sayfaya yönlendirebilmek mümkün. 302 kodu ile beraber yönlendirilen URL bilgisini de göndermek gerekir. 302 cevabı şöyledir.
$ curl -I https://google.net/
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://www.google.com/
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
...
Wicket ile 302 göndermek için exception atılıyor. Örneğin RestartResponseException veya RedirectToUrlException ile bu gerçekleştirilebiliyor.

Eğer orijinal sayfaya tekrar dönülmesi gerekiyorsa RestartResponseAtInterceptPageException  kullanılıyor.

CLIENT ERROR Kodları
400 Bad Request
Açıklaması şöyle.
Your browser sent a request that this server could not understand.
401 Not Authorized
Sunucu bu cevabı gönderirse erişilmek istenen kaynağa yetkimiz olmadığını belirtir. Eğer cevabın içine WWW Authenticate Header eklenirse
WWW-Authenticate: Basic realm="insert realm"
HTTP Basic Authentication yapılabilir.

HTTP Basic Authentication Nedir?

 1. Basic Authentication için Http Request Header alanında Authorization alanı dolu olmalıdır.
 2. Bu alan "kullanıcı : şifre" formatında Base64 olarak doldurulmalıdır.

Kodla Basic Authentication Yapmak:
C#'taki WebRequest sınıfı, Credentials alanı doldurulsa bile Http Request Header'daki Authentication alanını göndermiyor. RCF 2617'ye uygun olarak

 1. Önce istekte bulunuyor. 
 2. Sunuc 401 ile cevap veriyor.
 3. Sonra Authorization alanını doldurarak tekrar istekte bulunuyor.

Örnek'te  C#'ta bu gitgellerin olmaması için direkt Authorization alanını doldurmak gösterilmiş.

void SetBasicAuthHeader(WebRequest req, String userName, String userPassword)
{
  string authInfo = userName + ":" + userPassword;
  authInfo = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes(authInfo));
  req.Headers["Authorization"] = "Basic " + authInfo;
}

Browser ile Basic Authentication Yapmak:
Eğer browser kullanıyorsak HTTP Basic Authentication'da browser bir login popup penceresi çıkarır. İstemci kullanıcı adı ve şifresini istek ile gönderir. Bilgiler request header ile gönderilir. Sunucu Login veya session başlatmaz. Bu yöntemin bir dezavantajı tarayıcının kullanıcı adı ve şifresini sürekli hatırlamasıdır. Yani klasik log-out imkanı bulunmaması.

HTTP Basic Authentication'da kullanıcı adı ve şifre her istekte gönderilir. Digest Authentication da kullanıcı adı ve şifre her istekte gönderilmez.

Basic Authentication genellikle Rest mimarisinde ve HTTPS ile kullanılırsa güvenli olur. Alternatif olarak bir identity provider kullanılabilir. (örneğin Facebook). Bu tür Single Sign On işlemleri için OAuth gibi protokoller kullanılır. OAuth2 ile http isteği şöyle görünüyor.
GET /resource HTTP/1.1
Host: server.example.com
Authorization: Bearer mF_9.B5f-4.1JqM

OAuth2 Nedir
OAuth 2.0 ile ilgili bilgiler buradan okunabilir. Client Identifier sunucuya bağlanmaya çalışan uygulamanın kimlik bilgisidir. Client Identifier + Client şifresi ile sunucu hangi uygulamanın bağlandığını anlar.
The authorization server issues the registered client a client identifier -- a unique string representing the registration information provided by the client. The client identifier is not a secret; it is exposed to the resource owner and MUST NOT be used alone for client authentication. The client identifier is unique to the authorization server.

HTTP Digest Authentication Nedir?
Digest Authentication da kullanıcı adı, şifre ve diğer başka bilgiler MD5 ile gönderilir.


404 Not Found
Bulunamayan sayfalar için bu hata kodu döndürülüyor. Wicket ile 404 göndermek için AbortWithHttpErrorCodeException exception atılıyor.

409 Conflict
Açıklaması şöyle
The 409 (Conflict) status code indicates that the request could not be completed due to a conflict with the current state of the target resource. This code is used in situations where the user might be able to resolve the conflict and resubmit the request. The server SHOULD generate a payload that includes enough information for a user to recognize the source of the conflict.
Sistemin mevcut durumu istek ile çelişiyorsa gönderilir. Çıktı olarak şunu alırız.
409 Conflict

your proposed change has been declined because ${REASON}. 
The following resolution protocols are available: ${LINKS[@]})
413 Request Entity Too Large
Sunucudan çok fazla veri istenirse kullanılabilir. Örneğin 50 bin satır birden istenirse bu hata kodu döndürülebilir.

415 Unsupported Media Type
Konu ile ilgili örnek lazım

SERVER ERROR Kodları
Açıklaması şöyle
The 5xx (Server Error) class of status code indicates that the server is aware that it has erred
500 Internal Server Error
Sunucuda hata olursa bu hata kodu dönülüyor. Mesela isteği işleyen kodda bir exception olursa.
Örnek

501 Unimplemented
Konu ile ilgili örnek lazım. Web sunucusu, Http isteğini bilmediğini belirtir.

502 Bad Gateway
Bağlantı kurduğumuz sunucu, bir gateway. İsteği yönlendirdiği sunucuda bir problem olduğunu gösteriyor.

503 Service Unavailable
Bakıma (Maintenance) giren sunucularda verilir.


15 Mart 2018 Perşembe

OpenGL

OpenGL ile ilgili notlarım aşağıda.

Graphics Pipeline
Pipeline şu şekilde çalışıyor.
Application Stage > Geometry Stage -> Rasterizer Stage

Biz yazılım olarak sadece Application Stage ile ilgileniyoruz. Bu aşamada ışık kaynağı, kamera, texture gibi şeyleri programlıyoruz.

HitTest
Point in Polygon aka hit test sorusunda Point in polygon kavramı çok iyi açıklanmış.

Döndürme
Buradaki soruda 2D olan bir cisme 3D efekt vermek için Rotation matrix kullanımından bahsediyor. Bir cismi döndürmek için kullanılan formül aşağıda.

Quaternion ile de döndürme yapılabildiği söyleniyor.

Buradaki sorunun OpenGL ile alakası yok ancak bir vektörü 3D nasıl döndüreceğimiz gösterdiği için ekliyorum.

FrameBuffer
FrameBuffer Object (FBO) stateleri tutan bir nesne.

glFramebufferTexture2D()
glFramebufferRenderbuffer()
glDrawBuffers()
glReadBuffer()

gibi metodlar seçili FBO'daki veriyi kullanarak işlem yapar. FBO seçmek için şöyle yapılır. İkinci parametre FBO numarasıdır.
glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fbo);
glBegin metodu
Dikdörtgen çizmek için şöyle yaparız
glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2i(x,h);
    glVertex2i(x+w,h);
    glVertex2i(x+w,y);
    glVertex2i(x,y);
glEnd();
glEnable metodu
Şöyle yaparız.
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glGenBuffers
Polygon çizmek için bir buffer şöyle yaratılır.
glGenBuffers(1, &verticesbuffer);
Daha sonra buffer bind edilir. Bu niye yapılıyor bilmiyorum.
glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, verticesbuffer);
Buffer doldurulur.
std::vector<float> vertices;
// ...add vertices with push_back()...
glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER,
       vertices.size()*sizeof(float),&vertices[0],GL_STATIC_DRAW);
Sonra çizilir.
glVertexPointer
2 veya 3 boyutlu nokta belirtir.
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, sizeof(3dPoint), Mesh);
veya
glVertexPointer(2, GL_FLOAT, sizeof(2dPoint), Mesh);

Shader
glCreateShader metodu
Vertex shader şöyle yaratılır.
GLuint vertexShader;
vertexShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
glShaderSource metodu
Şöyle yaparız.
char *vs_source =
  "attribute vec3 pos;\n"
  "void main() {\n"
  "  gl_Position = vec4(pos,1.0);\n"
  "}\n";
glShaderSource(vertexShader, 1, (const GLchar**)&vs_source, NULL);

High Level Architecture - HLA

Giriş
Simülasyon dünyasında kullanılan arakatman. 1998 yılında DoD standardı haline geldi. 2000 yılında IEEE (IEEE Std 1516 veya HLA1516 olarak anılıyor) standardı haline geldi.

RTI
Run Time Infrastructure anlamına gelir. HLA mimarisindeki merkezi sunucudur.

Pitch RTI, MÄK RTI gibi paralı  ve Portico, OpenRTI, Open HLA gibi açık kaynak RTI gerçekleştirimleri vardır.

Federation
Bir ismi olan ve Federate'lerin (federasyonun üyesi) çalıştığı simülasyon ortamı. Federate örneğin bir platformu temsil edebilir.

Federation Object Model
Federation Object Model (FOM) federasyondaki ortak bilgi modelini temsil eder.

Object Class
Her sınıfın (class) bir sahibi bulunur. Sadece sınıfı yaratan federate bu sınıfın nesnelerini (instance) yaratabilir ve silebilir. Class içinde alanlara "attribute" denilir. HLAobjectRoot tüm class'ların atasıdır.

Her alanın da sahibi vardır. Bir nesnenin farklı alanlarının farklı sahipleri olabilir. Sahiplik federasyon üyeleri arasında değişebilir. Alanı sanırım sadece sahip günceller.

Interaction Class
İsmi interaction yerine event olabilirdi. Tek seferlik olayları temsil eder. Örneğin bir patlama olması interaction'dır. Interaction içindeki alanlara "parameter" denilir. HLAinteractionRoot tüm interaction'ların atasıdır. Interaction'da içinde zaman etiketi (time tag) bilgisi bulunur

Handle
RTI tarafından verilen numara gibi düşünülebilir.

Zaman
Bir federasyonda tek bir zaman kaynağı vardır.SHA-0 - Kullanmayın

Giriş
1993 yılında ilk kez tanıtıldı. SHA-0 kısa ömürlüydü ve hemen hiç kullanılmadı.

SHA ismi yerine daha önceden RSA Security firmasının MD-n şeklindeki algoritmaları kullanılıyordu.

Diğer
SHA-1 ve SHA-2 yazılarına bakabilirsiniz.14 Mart 2018 Çarşamba

Unicode Düzlemleri

Giriş
Unicode Code Point'leri "plane" (düzlem) ve "block" olarak ayrılmış durumda. 17 tane düzlem var. Her düzlem 65,535 kod noktası alabilir. 11 tane düzlem şu anda boş. Yani Unicode içinde halen bir sürü boş yer var.

Basic Multilingual Plane (BMP)
Bu düzlem ilk Unicode standardından beri var. Daha sonra Unicode yetersiz kalınca diğer düzlemler de eklenmiş. Açıklaması şöyle
The Unicode Standard has since been changed to allow for characters whose representation requires more than 16 bits. The range of Unicode code points is now U+0000 to U+10FFFF. The set of characters from U+0000 to U+FFFF is called the basic multilingual plane (BMP), and characters whose code points are greater than U+FFFF are called supplementary characters. Such characters are generally rare, but some are used, for example, as part of Chinese and Japanese personal names. To support supplementary characters without changing the char primitive data type and causing incompatibility with previous Java programs, supplementary characters are defined by a pair of Unicode code units called surrogates. 
Unicode karakterlerin sayısal değerlerinin ilk 7 biti Group, sonraki 8 biti Plane, sonraki 8 biti Row, en son 8 biti Cell olarak gruplanır. İlk Plane (group = 0, plane = 0) Basic Multilingual Plane (BMP) olarak adlandırılır. En çok kullanılan karakterler Basic Multilingual Plane alanına düşerler.

Basic Multilingual Plane kendi içinde alt bloklardan oluşuyor. Bir karakterin hangi blokta oluğunu öğrenmek için Java'da Character.UnicodeBlock.of (char) metodu kullanılabilir.

Türkçedeki her karakter aynı Unicode bloğuna ait değil. Çoğunluk BASIC_LATIN bloğunda olmasına rağmen bazı karakterler LATIN1_SUPPLEMENT  ve
LATIN_EXTENDED_A bloklarındalar.

1. Basic Latin
BASIC_LATIN bloğundaki tüm karakterler UTF-8 encoding ile 1 byte yer kaplıyorlar. Yani bu block 0-127 arasındaki ASCII bloğu ile aynı.

2. Latin-1 Supplement
Latin-1 Supplement 128'den 255'e kadar olan karakterleri içerir. Bu blok batı Avrupa dillerindeki karakterleri içindir. Basic Latin'den farklı olarak her karakter 8 bit uzunluğundadır. Bu block ISO-8859-1 ile aynı. ISO-8859-1 çok yeni bir standart değil. Örneğin Euro karakteri bu kodekte yok. ISO-8859-15 gibi daha yeni karakterleri içeren kodekler var.  Türkçe ISO-8859-9 kodekini kullanıyor.

CP1252'de Latin-1 gibi. Açıklaması şöyle
CP1252 is not a multibyte character set. It is a Windows variant of the Latin-1 or ISO-8859-1 character set.

İlginç Latin-1 Karakterleri
Acute Accent Karakteri
´ şeklinde gösterilir.
Name     Code point Script Block        UTF-8
GRAVE ACCENT U+000060  Common Basic Latin     60
ACUTE ACCENT U+0000B4  Common Latin 1 Supplement C2 B4
Micro Karakteri
µ şeklinde gösterilir.

Diğer Karakterler
Aşağıdaki tabloda BASIC_LATIN bloğunda olmayan karakterler görülebilir.
Küçük "ı" ve büyük "I" harfleri farklı bloklarda. Aynı şekilde küçük "i" ve büyük "İ" harfleri de farklı bloklarda.

ç LATIN_1_SUPPLEMENT
ğ LATIN_EXTENDED_A
ı LATIN_EXTENDED_A
i BASIC_LATIN
ö LATIN_1_SUPPLEMENT
ş LATIN_EXTENDED_A
ü LATIN_1_SUPPLEMENT

Ç LATIN_1_SUPPLEMENT
Ğ LATIN_EXTENDED_A
I BASIC_LATIN
İ LATIN_EXTENDED_A
Ö LATIN_1_SUPPLEMENT
Ş LATIN_EXTENDED_A
Ü LATIN_1_SUPPLEMENT

3. Latin Extended-A
Latin Extended-A bloğu 256'dan 383'e kadar Unicode karakterleri içerir.


4. Emoji
Emoji'nin Unicode'a girmesinin açıklaması şöyle
Emoji were first developed by major telcos in Japan as an extension to their own text encoding schemes and became popular with the customer base. Afterwards, when Apple invaded the Japanese market with iPhone, people were upset they couldn't use emoji. Apple decided to implement emoji into iPhone, forcing the Unicode Consortium to include it into Unicode as well.

Because of Unicode's philosophy (make sure we can encode all written text), they have included all the existing emoji. This caused a lot of "Japanese" things to be included which were never made for other countries. For example, for years the Japanese flag was the only country flag in Unicode as well.
Kategoriler
Her Code Point belli bir kategoriye dahildir.

1. Number, Other [No]
Tablo burada. Şunun gibi karakterleri içerir.
"[¼½¾⅐⅑⅒⅓⅔⅕⅖⅗⅘⅙⅚⅛⅜⅝⅞↉]"